گنجور

اشعار مشابه

 

انوری » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸

 

دل به عشقش رخ به خون تر می‌کند

جان ز جورش خاک بر سر می‌کند

می‌خورد خون دل و دل عشوهاش

می‌خورد چون نوش و باور می‌کند

گرچه پیش از وعده سوگندان خورد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری ابیوردی
 

جمال‌الدین عبدالرزاق » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۸

 

جورها کان شوخ دلبر میکند

از دلم هر لحظه سر بر میکند

هر زمانی عشوه دیگر دهد

وین دل سرگشته باور میکند

با مه اندر حسن پهلو میزند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی