گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی)» و حروف قافیهٔ «امها»

 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۱۰ - وله ایضا

 

ای به یاد خلق تو در بزم چرخ

زهره نوشیده فراوان جامها

ساعد کلک تو از چاه دوات

می برآرد آرزو را کامها

داده بر دست سعادت هر زمان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل