گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰

 

عقل مست لعل جان افزای توست

دل غلام نرگس رعنای توست

نیکویی را در همه روی زمین

گر قبایی هست بر بالای توست

چون کسی را نیست حسن روی تو

[...]

عطار
 

اثیر اخسیکتی » دیوان اشعار » ترکیبات » شمارهٔ ۱ - مدح سلطان ارسلان طغرل

 

خصم تو یک قطره از دریای توست

لقمه ی تیغ نهنگ آسای توست

اثیر اخسیکتی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۶۲ - جواب زن به شوهر خود

 

آن توکل از دل دانای توست

کسب و حرفت کار دست و پای توست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۸۰ - در بیان شناختن شخصی آن مرد عارف را

 

نه فلک سرگشته و شیدای توست

مست و بیخود خاک از صهبای توست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۵۹ - مناجات با قاضی الحاجات

 

سالها خو کرده ی یغمای توست

پای تا سر غرق در آلای توست

ملا احمد نراقی
 
 
sunny dark_mode