گنجور

قوامی رازی » دیوان اشعار » شمارهٔ ۹ - گویا در مدح منتجب الدین حسین بن ابی سعد ورامینی گفته

 

آنکه دولت بنده ایام اوست

شکر خلق عالم از انعام اوست

پایه دولت ز قدر و جاه اوست

سایه ملت ز بانگ و نام اوست

جود او شخصیست بر روی زمین

[...]

قوامی رازی
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۷ - در ارتباط ولایت با نبوت

 

مصطفی گفتا که عالم دام اوست

مرتضی گفتا که آدم نام اوست

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۷ - در ارتباط ولایت با نبوت

 

مظهر ما شمّه‌ای از نام اوست

دنیی و عقبی همه یک جام اوست

عطار
 

عطار » نزهت الاحباب » بخش ۴ - بردن صبا نامۀ بلبل پیش گل وعاشق شدن او

 

من چنان دانم که بلبل نام اوست

وصل رویم آرزو و کام اوست

عطار
 

عطار » نزهت الاحباب » بخش ۲۰ - نالیدن بلبل در فراق گل

 

عارف مرغان که طوطی نام اوست

شکر شیرین همه در کام اوست

عطار
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۵۴ - حکایت ابراهیم ادهم

 

آنکه ابراهیم ادهم نام اوست

عرصۀ عالم پر از انعام اوست

اسیری لاهیجی
 

نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۸ - ذکر شهادت حضرت شاهزاده علی اکبر

 

عشق صهبا و شهادت، جام اوست

در ره حق تشنه کامی کام اوست

نیر تبریزی
 
 
sunny dark_mode