گنجور

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۰۷

 

تخم بد کردن نباید کاشتن

پشت بر عاشق نباید داشتن

ای صنم ار تو بخواهی بنده را

زین سپس دانی نکوتر داشتن

چند ازین آیات نخوت خواندن

[...]

سنایی
 

عطار » نزهت الاحباب » بخش ۴ - بردن صبا نامۀ بلبل پیش گل وعاشق شدن او

 

گفت این پوشیده باید داشتن

تخم پنهانی بباید کاشتن

عطار
 

عطار » پندنامه » بخش ۲۰ - در بیان علامتهای ابلهی

 

تخم بخل اندر دل خود کاشتن

وانگه امید سخاوت داشتن

عطار
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۶۲ - رجوع به حکایت زید

 

سر ز خفتن کی توان برداشتن

با چنین صد تخم غفلت کاشتن

مولانا
 

حکیم نزاری » سفرنامه » بخش ۱۲ - حکایت

 

کعبه دل پاک باید داشتن

تخم طاعت پاک باید کاشتن

حکیم نزاری
 
 
sunny dark_mode