گنجور

غبار همدانی » غزلیات » شمارهٔ ۳

 

ساقیا لبریز کن پیمانه را

یا بمن بنما ره میخانه را

کو کمند زلف آن زیبا نگار

تا به بند آرم دل دیوانه را

شمع از عشق تو میسوزد که سوخت

[...]

غبار همدانی
 

غبار همدانی » غزلیات » شمارهٔ ۶

 

گر خورم گرداب سان دریای آب

باز ننشیند دلم از التهاب

سخت دلتنگم بگو مطرب سرود

سخت مخمورم بده ساقی شراب

از لب لعلت نمک باید که گشت

[...]

غبار همدانی
 

غبار همدانی » غزلیات » شمارهٔ ۱۵

 

هرکه خو با دلبر ترسا گرفت

در خرابات مغان مأوا گرفت

هرکه چون مجنون به لیلی داد دل

پوست پوشید و ره صحرا گرفت

ناوک مژگان آن ابرو کمان

[...]

غبار همدانی
 

غبار همدانی » غزلیات » شمارهٔ ۲۶

 

بر مشامم بوی جانان می‌رسد

بر لبم جان پای‌کوبان می‌رسد

نامده بیرون بشیر از شهر مصر

بوی پیراهن به کنعان می‌رسد

بر مشامم همره پیک صبا

[...]

غبار همدانی
 

غبار همدانی » غزلیات » شمارهٔ ۵۳

 

ای غمت سرمایۀ سودای دل

شد زیان و سود تو یغمای دل

شمعی از رخسار خویش افروختی

سوختی پروانه سان پرهای دل

گرچه با دلدار دل را فرق نیست

[...]

غبار همدانی
 

غبار همدانی » غزلیات » شمارهٔ ۵۴

 

هرکه بیند عکس ساقی را به جام

از می تلخش نگردد تلخ کام

چون نمیدانی که تیر انداز کیست

لاجرم از زخم مینالی مدام

در چراغ عقل نبود آن فروغ

[...]

غبار همدانی
 

غبار همدانی » غزلیات » شمارهٔ ۶۸

 

ساقیا می ده که تا ما عاقلیم

در فنون عشقبازی جاهلیم

بسکه غافل خفته وقت کشت و کار

گاه محصول است و ما بیحاصلیم

لذت هستی به مستی حاصل است

[...]

غبار همدانی
 

غبار همدانی » غزلیات » شمارهٔ ۷۱

 

چشم اگر پوشی ز کار خویشتن

لطف ها بینی ز یار خویشتن

غربت مردم به شهر مردم است

من غریبم در دیار خویشتن

دوش در بزمی که بودی با رقیب

[...]

غبار همدانی
 

غبار همدانی » غزلیات » شمارهٔ ۸۵

 

ای خوش آن دردی که درمانش توئی

خرّم آن راهی که پایانش توئی

گر به سر پویم ره مقصود را

غم ندارم زانکه پایانش توئی

کی هوای بوستانش در سر است

[...]

غبار همدانی
 

غبار همدانی » غزلیات » شمارهٔ ۹۷

 

باد صبح از گلستان آید همی

یا زکوی دلستان آید همی

سوی من چون بوی رحمن از یمن

بوی آن جان جهان آید همی

می طپد دل چون جلاجل تا بگوش

[...]

غبار همدانی
 

غبار همدانی » مفردات » شمارهٔ ۵

 

گرچه دانم ز اشک خون باران من

لاله خواهد رست از بستان من

غبار همدانی