گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
سنایی غزنوی
 

ای مسلمانان خلایق حال دیگر کرده‌اند

از سر بی‌حرمتی معروف منکر کرده‌اند

در سماع و پند اندر دین آیات حق

چشم عبرت کور و گوش زیرکی کر کرده‌اند

کار و جاه سروران شرع در پای اوفتاد

زان که اهل فسق از هر گوشه سر بر کرده‌اند

پادشاهان قوی برداد خواهان ضعیف

مرکز درگاه را سد سکندر کرده‌اند

ملک عمر و زید را جمله به ترکان داده‌اند

خون چشم بیوگان را نقش منظر کرده‌اند

شرع را یکسو نهادستند اندر خیر و شر

قول بطلمیوس و جالینوس باور کرده‌اند

عالمان بی عمل از غایت حرص و امل

خویشتن را سخرهٔ اصحاب لشکر کرده‌اند

گاه وصّافی برای وقف و ادرار عمل

با عمر در عدل ظالم را برابر کرده‌اند

از برای حرص سیم و طمع در مال یتیم

حاکمان حکم شریعت را مبتر کرده‌اند

خرقه‌پوشان مزور سیرت سالوس و زرق

خویشتن را سخرهٔ قیماز و قیصر کرده‌اند

گاه خلوت صوفیان وقت با موی چو شیر

ورد خود ذکر برنج و شیر و شکر کرده‌اند

قاریان زالحان ناخوش نظم قرآن برده‌اند

صوت را در قول همچون زیر مزمر کرده‌اند

در مناسک از گدایی حاجیان حج فروش

خیمه‌های ظالمان را رکن و مشعر کرده‌اند

مالداران توانگر کیسهٔ درویش دل

در جفا درویش را از غم توانگر کرده‌اند

سر ز کبر و بخل بر گردون اخضر برده‌اند

مال خود بر سایلان کبریت احمر کرده‌اند

زین یکی مشت کبوتر باز چون شاهین به ظلم

عالمی بر خلق چون چشم کبوتر کرده‌اند

خواجگان دولت از محصول مال خشک ریش

طوق اسب و حلقهٔ معلوم استر کرده‌اند

بر سریر سروری از خوردن مال حرام

شخص خود فربی و دین خویش لاغر کرده‌اند

از تموز زخم گرم و بهمن گفتار سرد

خلق را با کام خشک و دیدهٔ تر کرده‌اند

خون چشم بیوگانست آنکه در وقت صبوح

مهتران دولت اندر جام و ساغر کرده‌اند

تا که دهقانان چو عوانان قباپوشان شدند

تخم کشت مردمان بی بار و بی‌بر کرده‌اند

تا که تازیکان چو قفچاقان کله‌داران شدند

خواجگان را بر سر از دستار معجر کرده‌اند

از نفاق اصحاب دارالضرب در تقلیب نقد

مومنان زفت را بی‌زور و بی‌زر کرده‌اند

کار عمال سرای ضرب همچون زر شدست

زان که زر بر مردمان یک سر مزور کرده‌اند

شاعران شهرها از بهر فرزند و عیال

شخص خود را همچو کلکی زرد و لاغر کرده‌اند

غازیان نابوده در غز و غزای روم و هند

لاف خود افزون ز پور زال و نوذر کرده‌اند

جبه دزدان از ترازوها بر اطراف دکان

طبع را در جبه دزدیدن مخیر کرده‌اند

ای دریغا مهدیی کامروز از هر گوشه‌ای

یک جهان دجال عالم سوز سر بر کرده‌اند

مصحف یزدان درین ایام کس می‌ننگرد

چنگ و بر بط را بها اکنون فزونتر کرده‌اند

کودکان خرد را در پیش مستان می‌دهند

مر مخنث را امین خوان و دختر کرده‌اند

ای مسلمانان دگر گشته‌ست حال روزگار

زان که اهل روزگار احوال دیگر کرده‌اند

ای سنایی پند کم دِه کاندرین آخر زمان

در زمین مُشتی خر و گاو سر و بر کرده‌اند

تا به حال ۹ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

رضا بی شتاب در ‫۱۰ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۸۹، ساعت ۱۲:۵۵ نوشته:

سلام به شما
گاهِ وصّافی برای...
فاصله ای بینِ «واو» و «صاد»؛ نیست و روی صاد اگر تشدید بگذارید تلفظ درست می شود. وصّافی = وصفِ بسیار
در منازل از گدایی...منازل اشتباه است و در (مناسک) درست است زیرا با مناسکِ حج همخوانی بهتری دارد
زین یکی مُشتِ... علمی بر خلق...(به جای علمی می بایست «عالمی» باشد
...خواجگان را بر سر از دستا افسر کرده اند؛ افسر اشتباه است و (معجر) درست است
و در پایان؛ خطابِ سنائی جا افتاده است:
ای سنائی پند کم دِه کاندرین آخر زمان
در زمین مُشتی خر و گاو سر و بر کرده اند
زنده باشید
منبع «تازیانه های سلوک» کدکنی
---
پاسخ: با تشکر، موارد مطابق فرموده تصحیح شد.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
فاطمه محمدی در ‫۸ سال قبل، دو شنبه ۴ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۱۰:۰۲ نوشته:

لطفا اصلاح شود:
پادشاهان قوی بر دادخواهان ضعیف

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
aydinsaheli در ‫۷ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۳، ساعت ۰۱:۱۷ نوشته:

سلام
اشتباه نوشتاری :
ﺩﺭ ﺳﻤﺎﻉ ﻭ ﭘﻨﺪ "ﺍﻧﺪﺭ ﺩین" ﺁﯾﺎﺕ ﺣﻖ
صحیح:
ﺩﺭ ﺳﻤﺎﻉ ﻭ ﭘﻨﺪ "ﻭ ﺍﻧﺪﺭ ﺩﯾﺪﻥ" ﺁﯾﺎﺕ ﺣﻖ

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
aydinsaheli در ‫۷ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۳، ساعت ۰۲:۱۲ نوشته:

ﻏﺎﺯﯾﺎﻥ ﻧﺎﺑﻮﺩﻩ ﺩﺭ "ﻏﺰ" ﻭ ﻏﺰﺍﯼ ﺭﻭﻡ ﻭ ﻫﻨﺪ
صحیح: غزو

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
الهام در ‫۱ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۱۸ نوشته:

با درود
لطفاً بیت دوم را تصحیح فرمایید به:
در سماعِ پند، و اندر دیدن آیات حق
چنانچه دقت بفرمایید، در بیت لف و نشر نامرتب مقصود شاعر بوده است: در سماعِ پند (شنیدن پند) گوش زیرکی کر کرده اند.
و در دیدن آیات حق، چشمِ عبرت را کور کرده‌اند.
مازاد بر این مورد، لطفاً در بیت پنجم، عُمَر را تصحیح فرمایید به عَمرو.
مُلک عمرو و زید را جمله به ترکان داده‌اند
سپاسگزارم

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
آزادبخت در ‫۹ ماه قبل، جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۰۸ نوشته:

در منازل در قدیم حج منزل به منزل بود و حاجیان در هر منزل پی گدایی به در خانه بزرگان هر منزل میرفتند
در زمین مشتی خر و گاوند سر بر کرده اند
سر بر میکنند و نه سرو بر میکنند -
در ماسعَ پند و اندر دیدن َ ایات حق درست است بی واو

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
آزادبخت در ‫۹ ماه قبل، جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۱۰ نوشته:

غازیان نابوده در غز و غزای روم و هند غز درست است ان زمان غزان به ایران میتاختند در احسن التقاسیم در مدح خراسانیان امده
ترس الترک و سد الغز و هول الروم

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
آزادبخت در ‫۹ ماه قبل، جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۱۳ نوشته:

ببخخشید
در سماع پند و اندر دیدن ایات حق

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
آزادبخت در ‫۹ ماه قبل، جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۱۵ نوشته:

این شعر به همراه بسیاری از اشعار دیگر در زمان سنایی فریادیست بر ستمی که غزان سلجوقی بر سر ایرانیان اوردند

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.