گنجور

 
سلمان ساوجی
 

آنها که مقیمان خرابات مغانند

ره جز به در خانه خمار ندانند

من بنده رندان خرابات مغانم

کایشان همه عالم به پشیزی نستانند

سر حلقه ارباب طریقت بحقیقت

آن زنده دلانند که در ژنده نهانند

بسیار خیال خرد و دین مپزای دل

کین هر دو به یک جرعه می خام نمانند

من جز به قدح بر نکنم دیده، چو نرگس

فردا که ز خاک لحدم باز نشانند

گر خلق برآنند که برانند ز شهرم

من نیز برانم که همه خلق برانند

ای کرده نهان رخ ز گران جانی اغیار

بنمای رخ از پرده که یاران نگرانند

نقش رخ خوبت نتوان خواند و رخت را

شرط ادب آن است که خود نقش نخوانند

روز رخ و زلف چو شبت پرده سلمان

بسیار دریدند و شب و روز درانند

حاشیه‌ها

تا به حال ۳ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

حسن ابراهیم زاده و زهرا یعقوبی در ‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۲۸ نوشته:

درود
با تشکر از آقای حمیدرضا بیت ومصرع مورد نظر در غزل 248 سعدی به صورت زیر است:
کس نیست که پنهان نظری با تو ندارد
من نیز بر آنم که همه خلق بر آنند (حرف ب مفتوح است) ولی در بیت سلمان حرف ب مکسور است...

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
حسن ابراهیم زاده و زهرا یعقوبی در ‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۵۹ نوشته:

درود
در بیت چهارم "مپز ای دل" صحیح است و فاصله رعایت نشده.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
امین کیخا در ‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۱۰:۰۱ نوشته:

سرت سبز باد و تنت ارجمند منش برگذشته زه چرخ بلند

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.