گنجور

 
سلیم تهرانی

ماییم که داغ دل ما ناسور است

از پای فتاده ایم و منزل دور است

احوال خود از کسی چه پنهان داریم

چون زلف، پریشانی ما مشهور است

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode