گنجور

 
اوحدالدین کرمانی

آن کس که به سالوس و هوس مغرور است

از حضرت عشق بی گمان مهجور است

مسکین عاشق که صبر از وی دور است

بیچاره به هر چه می کند معذور است

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode