گنجور

 
جویای تبریزی

بی نالهٔ زار کی دعا منظور است

آه بی عجز از اثر بس دور است

با قامت خم تیر دعا سخت رساست

از قوت ضعف این کمان پر زور است

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode