گنجور

 
ادیب صابر

دلم بی روی تو خرم نباشد

چو دلبر نیست دل بی غم نباشد

اسیرم عشق را، غمگین ازآنم

اسیر عشق را غم کم نباشد

به بوسی مرهمی نه بر دل من

شفای خسته جز مرهم نباشد

مراگویی که دل در عشق خوش دار

خوشی و عاشقی با هم نباشد

گه از تو شاد باشم گاه غمگین

جهان بی سور و بی ماتم نباشد

 
sunny dark_mode