گنجور

با دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

شماره‌گذاری ابیات | منبع اولیه: ویکی‌نبشه | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

برای معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا کلیک کنید.

حاشیه‌ها

تا به حال ۴ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. برای نوشتن حاشیه اینجا کلیک کنید.

داود نوشته:

حکیمی که با جاهلی درافتدباید که توقع عزت ندارد واگر جاهلی بزبان آوری برحکیمی غالب اید عجب نیست که سنگیست کهگوهررا می شکند

👆☹

داود نوشته:

گر هنر مندی ازاوباش

جفایی بیند

تا دل خویش نیازارد و درهم نشود
سنگ بد گوهر اگر کاسه زرین شکند:قیمت سنگنیفزاید وزرکم نشود

👆☹

ناشناس نوشته:

حکیمی که با جهان درافتد توقع عزت ندارد. وگر جاهلی به زبان آوری بر حکیمی غالب آید عجب نیست که سنگی است که گوهر همی شکند.
نه عجب گر فرو رود نفسش/ عندلیبی غراب هم قفسش
گر هنرمند از اوباش جفایی بیند/ تا دل خویش نیازارد و درهم نشود
سنگ بدگوهر اگر کاسه زرین بشکست/ قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود

👆☹

مجید محمدپور نوشته:

سلام دوستان ! بنده نسخه فروغی و نسخه غلامحسین یوسفی را بررسی کردم .

حکیمی که با جُهّال دراُفتد، توقعِ عزّت ندارد؛ و گر جاهلی به ‌زبان‌آوری، بر حکیمی غالب آید. عجب نیست، که سنگی‌ست که گوهر همی‌شکند.

نه عجب گر فرو رود نَفَسَش
عندلیبی، غُراب هم‌قفسش

گر هنرمند از اوباش جفائی بیند
تا دلِ خویش نیازارد و درهم نشود
سنگِ بد گوهر اگر کاسه‌ی زرّین بشکست
قیمتِ سنگ نیفزاید و زر کم نشود

👆☹

کانال رسمی گنجور در تلگرام