گنجور

ویکی‌نبشته

 

منبع اولیهٔ گلستان سعدی در گنجور متن موجود در سایت ویکی‌نبشته بوده است (اینجا). در این باره این نوشته را ببینید.