گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
رضی‌الدین آرتیمانی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «غمی در دل اگر دارد چرا بر من نمی‌ریزد» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «د» است.

حرف آخر قافیه

الف
ت
د
ش
ل
م
ی

شماره ۱: بسوختیم به برق طلب سراپا را - کسی نداند از آن بی‌نشان نشان ما را

شماره ۲: چون بادگری سر نکند راه عدم را - داد است بگوئید عرب را و عجم را

شماره ۳: فلک دگر نتواند گشود کار مرا - کرشمه‌ای نتواند کشید بار مرا

شماره ۴: ز هر در میروی مطلب مهیاست - عجب بابیست این باب محبت

شماره ۵: محبت کرد آخر با منش رام - الهی من بقربان محبت

شماره ۶: شدم صیدی که نتوان زد تغافل - به صیادی که داند زخم کاری است

شماره ۷: داند آنکس که ز دیدار تو برخوردار است - که خرابات و حرم غیر در و دیوار است

شماره ۸: سایه سرو بلندت از سر من کم مباد - کو خلاصم از غم شبهای هجران کرده است

شماره ۹: نمیگویم بگاه جلوه کردن - دلم چشم و لبش با غمزه‌اش برد

شماره ۱۰: به غیر راز دل در صحبت دشمن نمی‌ریزد - غمی در دل اگر دارد چرا بر من نمی‌ریزد

شماره ۱۱: دلم را برد زلف مشک رنگش - چه چاره تا برون آرم ز چنگش

شماره ۱۲: هم‌آغوش که شد یارب که امشب - خجالت می‌تراود از نگاهش

شماره ۱۳: رود از رفتنت فرزانه از هوش - شود از دیدنت دیوانه عاقل

شماره ۱۴: گر نسازی کرده‌های ما بحل - وای ما و وای جان و وای دل

شماره ۱۵: جز نیم نفس نیست غم و شادی عالم - بر نیم نفس من چه بگریم چه بخندم

شماره ۱۶: نه اشکم داشت تاثیری نه آهم - ز هر سو ناامیدی بسته راهم

شماره ۱۷: ما بهر هلاک خود هلاکیم - ز آلایش آب و خاک، پاکیم

شماره ۱۸: در قتل من بغیر نهان یار بوده‌ای - من غافل از فریب و تو در کار بوده‌ای

شماره ۱۹: چه افسون با من دیوانه کردی - که از هر آشنا بیگانه کردی

شماره ۲۰: هرگز نگرفتیم به خوبان سر راهی - وز جذب نظر وانکشیدیم نگاهی