گنجور

 
رضی‌الدین آرتیمانی

در قتل من بغیر نهان یار بوده‌ای

من غافل از فریب و تو در کار بوده‌ای

امسال بوی سنبلم آشفته میکند

در هر گل زمین که در او خار بوده‌ای

 
 
 
sunny dark_mode