گنجور

 
رضی‌الدین آرتیمانی

چه افسون با من دیوانه کردی

که از هر آشنا بیگانه کردی

ز بوی مشک نتوان کوچه‌ها گشت

مگر زلف معنبر شانه کردی

 
sunny dark_mode