گنجور

 
رضی‌الدین آرتیمانی

چون بادگری سر نکند راه عدم را

داد است بگوئید عرب را و عجم را

بگرفته همه اهل جهان را غم راحت

یا رب که نگیرند ز ما راحت غم را

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode