گنجور

مقطعات و غزلیات ناتمام

 
رضی‌الدین آرتیمانی
رضی‌الدین آرتیمانی
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع چه چاره تا برون آرم ز چنگش مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ش» است.

دسترسی سریع به حروف

ا | ت | د | ش | ل | م | ی

ا

۱: بسوختیم به برق طلب سراپا را

۲: چون بادگری سر نکند راه عدم را

۳: فلک دگر نتواند گشود کار مرا

ت

۴: ز هر در میروی مطلب مهیاست

۵: محبت کرد آخر با منش رام

۶: شدم صیدی که نتوان زد تغافل

۷: داند آنکس که ز دیدار تو بر خوردار است

۸: سایهٔ سرو بلندت از سر من کم مباد

د

۹: نمیگویم بگاه جلوه کردن

۱۰: بغیر راز دل در صحبت دشمن نمیریزد

ش

۱۱: دلم را برد زلف مشک رنگش

۱۲: هم آغوش که شد یا رب که امشب

ل

۱۳: رود از رفتنت فرزانه از هوش

۱۴: گر نسازی کرده‌های ما بحل

م

۱۵: جز نیم نفس نیست غم و شادی عالم

۱۶: نه اشکم داشت تاثیری نه آهم

۱۷: ما بهر هلاک خود هلاکیم

ی

۱۸: در قتل من بغیر نهان یار بوده‌ای

۱۹: چه افسون با من دیوانه کردی

۲۰: هرگز نگرفتیم بخوبان سر راهی