گنجور

قصاید

 
رضی‌الدین آرتیمانی
رضی‌الدین آرتیمانی
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع دگر چه رفت که سر نیست در غم دستار مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ر» است.

دسترسی سریع به حروف

ر | م | ن

ر

کوی عشق: در خرابات مجانین کن گذر

در مَدح مولای متقیان علی علیه السلام: دگر چه شد که دلم بر کشید ناله زار

چشم تو: بسکه بر سر زدم ز فرقت یار

م

در بند تقدیر: هیچ کاری نشد به تدبیرم

قصیده: چون نام لب تو بر زبان رانم

ن

قصیده: شد از فروغ شاه صفی گلستان جهان