گنجور

 
رضی‌الدین آرتیمانی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «شد از فروغ شاه صفی گلستان جهان» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ن» است.

حرف آخر قافیه

ر
م
ن

شمارهٔ ۱ - کوی عشق: در خرابات مجانین کن گذر

شمارهٔ ۲ - در مَدح مولای متقیان علی علیه السلام: دگر چه شد که دلم بر کشید ناله زار

شمارهٔ ۳ - چشم تو: بسکه بر سر زدم ز فرقت یار

شمارهٔ ۴ - در بند تقدیر: هیچ کاری نشد به تدبیرم

شمارهٔ ۵ - قصیده: چون نام لب تو بر زبان رانم

شمارهٔ ۶ - قصیده: شد از فروغ شاه صفی گلستان جهان