گنجور

 
اوحدی

بر گل چو نسیم سحری سود قدم

پوشیده نقاب غنچه بربود بدم

بر شاخ چو بو برد که گل برگی خاست

دی گربهٔ بید پنجه بگشود ز هم

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode