گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

بر لوح عدم لوایح نور قدم

لایح گردید و نه درین سر محرم

حق را مشمر جدا ز عالم زیراک

عالم در حق حقست و حق در عالم

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode