گنجور

 
عرفی شیرازی
 

از تو نوشت و داد دل آرمیده را

غم نامه های شسته و صد ره دریده را

شادم که در تپیدن خاصی فکنده ام

هر ذره از وجود دل آرمیده را

الماس ریزه کس نخرد در دیار عشق

کانجا به توتیا نبود صلح دیده را

آورده ام به کف سر زلفی که بر دلم

شب کرده صبح عافیتی نادمیده را

عرفی به زیر تیع مشو مضطرب که هست

اجری دگر شهید به خون تپیده را

حاشیه‌ها

تا به حال ۲ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

محمدعلی شیخ الاسلامی در ‫۹ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۱، ساعت ۱۴:۱۹ نوشته:

صورت صحیح مصرع آخر چنین است :
اجری دگر شهید به خون ناتپیده را
لطفا اصلاح شود

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
یکی بودم در ‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۰۱ نوشته:

بیت آخر مصراع اول
عربی به زیر تیع
تیع اشتباهه باید تیغ باشه

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.