گنجور

 
محتشم کاشانی
 

شماره ۱: باز این چه شورش است که در خلق عالم است

شماره ۲ - دوازده بند در مرثیهٔ شاهنشاه مغفور شاه طهماسب صفوی انارالله برهانه: ناگهان برخاست ظلمانی غباری از جهان

شماره ۳ - من نتایج افکاره فی مرثیه‌اخیه‌الصاحب الاجل الاکرام خواجه عبدالغنی: ستیزه گر فلکا از جفا و جور تو داد

شماره ۴ - ترکیب بند در رثاء: ای فلک کز جور و بیدادست و کین بنیاد تو

شماره ۵ - وله فی مرثیه امام حسین بن علی علیه التحیة والثناء: این زمین پربلا را نام دشت کربلاست

شماره ۶ - در منقبت امیرالممنین علی بن ابیطالب (ع): السلام ای عالم اسرار رب‌العالمین

شماره ۷ - ترکیب بند در مدح امام ثامن ضامن علی بن موسی‌الرضا علیه التحیة والثناء: می‌کشد شوقم عنان باد این کشش در ازدیاد

شماره ۸ - این مرثیه را جهت افصح البغاء سید حسین روضه خوان گفته: امسال نیست سوز محرم بسان پار

شماره ۹ - فی مرثیه محمد قلی میرزا غفرالله ذنوبه: باز آفتی به اهل جهان از جهان رسید