گنجور

 
مسعود سعد سلمان

آهنین پوش ندیدم چو تو سرو

نمدین خود ندیدم چو تو ماه

سرو را هرگز خربنده که دید

ماه را دید کس از پشم کلاه

از ره راست بیفتاده ست آنک

او تو را از پی خر دارد راه

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode