گنجور

 
مسعود سعد سلمان

تا بدیدم که شد از دست تو ای جان پدر

قلم چون زر بر کاغذ چون سیم روان

من به امید وصال تو به کردار قلم

لاغر و زرد و نوان گشتم و گریان و دوان

من بسان قلم ار روزی فرمان دهیم

به سر خود چو قلم گردم پیش تو روان

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode