گنجور

 
لبیبی

چو بشنید شاه آن پیام نهفت

ز کینه لب خود شخائید و گفت

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode