گنجور

 
لبیبی

ستد و داد جز به پیشادست

داوری باشد و زیان و شکست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode