گنجور

 
کمال خجندی

گفتم که: به رویت چه کنم؟ گفت: نظر

گفتم که: به کویت چه کنم؟ گفت: گذر

گفتم که: غمت چند خورم؟ گفت: مخور

گفتم: چه بُوَد چارهٔ من؟ گفت: سفر

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode