گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل

برخیز و مخور غم جهان گذران

بنشین و جهان بشادمانی گذران

در طبع جهان اگر وفایی بودی

نوبت بتو خود نیامدی ازدگران

 
sunny dark_mode