گنجور

 
سنایی

اکنون که ز دونی ای جهان گذران

استام ز زر همی زنی بهر خران

از ننگ تو ای مزین بی‌خبران

منصور سعید رست وای دگران

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode