گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل
 

ای قاصر از ستایش تو هر عبارتی

آصف نکرد چون تو برونق وزارتی

از مدحت تو روی هنر را طراوتی

وز جود تو ریاض کرم را نضارتی

برده ز رای روشن و از کلک تیره ات

برجیس دانشی و عطارد مهارتی

کرده ز سّم مرکب تو روشنان چرخ

هر یک ز بهر نور خودش استعارتی

امضاء هیچ حکم نبیند قضا صواب

تا از ضمیر تو نکند استشارتی

در عهد دولت تو شیاطین جنّ و انس

کردند از دماغ برون هر شطارتی

از نسبت غزارت دریای فضل تو

بحر محیط را نبود بس غزارتی

از خاک پایت ار بمثل سرمه در کشد

نرگس شود هراینه صاحب بصارتی

صد ره بداده بودی، ار زانکه نیستی

در چشم همّت تو جهانرا حقارتی

کلکت زبان گشاده و بسته میان چراست

گر نه همی ز غیب گذارد سفارتی؟

دست چنار خود کمر کوه بشکند

گر یابد از بنان تو اندک اشارتی

در معرض لقای تو جان بذل می کنم

زین سودمند تر نشنیدم تجارتی

بی لطف تو حیات ز من منقطع شدست

زانم کند خیال تو گه گه زیارتی

از رشح طبع عالی وزعکس خاطرت

در چشم من تری بد و در دل حرارتی

بی شحنۀ وصال تو در کوی صبر من

غوغائیان شوق بر آورده غارتی

تا شوق دست بوس ترا شرح دادمی

ای کاش دست دادی باری عبارتی

نه پایۀ منست ولیکن همی کنم

بر اعتماد لطف تو زین سان جسارتی

در اصفهان به دولت عدل تو می کنند

در هر محّلتی کهن از نو عمارتی

نی در دل کسی بجز از شمع حرقتی

نی در دهان کس بجز از می مرارتی

اینست و بس مراد دل و جان همگنان

کآرد کسی ز موکب میمون بشارتی

mouse با دو بار کلیک روی واژه‌ها یا انتخاب متن و کلیک روی آنها می‌توانید آنها را در لغتنامهٔ دهخدا جستجو کنید.

format_list_numbered_rtl حذف شماره‌ها | وزن: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) | search شعرهای مشابه (وزن و قافیه) | منبع اولیه: سیاوش جعفری | linkرونوشت نشانی | content_copyرونوشت متن | share

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

music_note معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است ...

photo_camera پیشنهاد تصاویر مرتبط از منابع اینترنتی، support راهنمای نحوهٔ پیشنهاد تصاویر مرتبط از گنجینهٔ گنجور

حاشیه‌ها

تا به حال حاشیه‌ای برای این شعر نوشته نشده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.