گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل
 

نگارم چو کرد گلستان بر آید

خروش دلم تا بکیوان بر اید

چمان سرو در خاک پایش بغلطد

چو گرد چمنها خرامان بر اید

چو غنچه بر ایم ز دل من هرآنگه

که آن سروبن از گلستان بر آید

بر آید غریو از دل خلق اگر او

دگر ره ببازار ازین سان برآید

بسی بر نیاید که از دست حسنش

غریو از گل و سرو بستان بر آید

گزد چرخ انگشت حیرت بدندان

چو پروین از آن لعل خندان برآید

فلک چشم خورشید پیشش کشد زود

چو گرد سمندش ز میدان بر آید

مرا وصل شیرین لبش گر بعمری

برآید هم از لطف جانان برآید

دهانی چنان تنگ و نایاب کوراست

بجان گر دهد، سخت ارزان برآید

برآید ازو هم امید دل من

و لیکن بصبر فراوان برآید

چو بگسست زنجیر اشک از بر دل

جز آه مسلسل، که با آن بر اید؟

تن اندر غم دل دهم زانک دانم

که این کار دشخوار آسان برآید

مرا مهر آن چهره و لعل میگون

فرو رفت با شیر و با جان بر اید

حاشیه‌ها

تا به حال ۲ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

عین. ح در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۴۴ نوشته:

غیر از چند اشتباه تایپی، در مصراع

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

عین. ح در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۴۵ نوشته:

در مصراع نخست «گِردِ گلستان» درست است. البته نابسامانی‌هایی هم در تایپ و فاصله‌گذاری وجود دارد

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.