گنجور

 
ابوالفرج رونی

ای رأی سفر کرده فغان از رایت

خود بی تو چگونه دید بتوان جایت

از دیده کنم رکاب هجر افزایت

تا مردمکش همی پرستد پایت

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode