گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
جامی

بخش ۱: جود بخشیدن چیزیست بایستی بی ملاحظه غرضی و مطالبه ...

بخش ۲: جوادی را پرسیدند که از آنچه به محتاجان می دهی و ...

بخش ۳: صوفی دگری را صفت کرده و صفتی از روی شناسایی و ...

بخش ۴: اعرابی بر امیرالمؤمنین علی - کرم الله تعالی وجهه ...

بخش ۵: حضرت امیر گفت: شنیدم از حضرت رسالت صلی الله علیه ...

بخش ۶: از عبدالله بن جعفر - رضی الله عنه - آورده اند که ...

بخش ۷: در مدینه عالمی بود عامل و در جمیع علوم دینی کامل، ...

بخش ۸: عبدالله جعفر را در عهد معاویه از خزانه بیت المال ...

بخش ۹: خلیفه بغداد در موکب حشمت و شوکت خود می راند ...

بخش ۱۰: ابراهیم بن سلیمان بن عبدالملک بن مروان گوید که در ...

بخش ۱۱: شبی در مسجد جامع مصر آتش افتاد و بسوخت، مسلمانان ...

بخش ۱۲: اصمعی گوید: با کریمی آشنایی داشتم که همواره به ...

بخش ۱۳: حاتم را پرسیدند که هرگز از خود کریمتری دیدی؟ گفت: ...

بخش ۱۴: شاعری به توقع فایده به در خانه معن زایده آمد چند ...

بخش ۱۵: اعرابی تهنیت قدوم کریمی از رؤسای عرب را قصیده ای گفت و بر وی خواند و در آخر گفت:

sunny dark_mode