گنجور

شمارهٔ ۸۷

 
همام تبریزی
همام تبریزی » غزلیات
 

بر سر کوی تو سرها می‌رود

جان فدای روی زیبا می‌رود

نیست کویت منزل تر دامنان

هر که عیار است آنجا می‌رود

چون تو پا از خانه بیرون می‌نهی

در میان شهر غوغا می‌رود

هر که رویت دید یا بویت شنید

همچو مستان بی‌سر و پا می‌رود

تا نیاید گوهر وصلت به دست

آب چشمم همچو دریا می‌رود

ز آتش هجران او هر صبح‌دم

درد دل‌ها تا ثریا می‌رود

مردم آسوده کی دارد خبر

ز آنچه بر بیمار شب‌ها می‌رود

ما نه مرد چشم و ابروی توییم

چون درافتادیم بر ما می‌رود

هست مهمان لبت جان همام

خوش همی‌دارش که فردا می‌رود

🖰 با دو بار کلیک روی واژه‌ها یا انتخاب متن و کلیک روی آنها می‌توانید آنها را در لغتنامهٔ دهخدا جستجو کنید.

🖐 حذف شماره‌ها | وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) | 🔍 شعرهای مشابه (وزن و قافیه) | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

🎜 معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است ...

📷 پیشنهاد تصاویر مرتبط از منابع اینترنتی، 📖 راهنمای نحوهٔ پیشنهاد تصاویر مرتبط از گنجینهٔ گنجور

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

کاربر سیستمی در ‫۲ ماه قبل، سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۸ نوشته:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۱ از «بر سر کوی تو سرها می رود» به «بر سر کوی تو سرها می‌رود»

تغییر مصرع ۲ از «جان فدای روی زیبا می رود» به «جان فدای روی زیبا می‌رود»

تغییر مصرع ۴ از «هر که عیار است آنجا می رود» به «هر که عیار است آنجا می‌رود»

تغییر مصرع ۵ از «چون تو پا از خانه بیرون می نهی» به «چون تو پا از خانه بیرون می‌نهی»

تغییر مصرع ۶ از «در میان شهر غوغا می رود» به «در میان شهر غوغا می‌رود»

تغییر مصرع ۸ از «همچو مستان بی سر و پا می رود» به «همچو مستان بی‌سر و پا می‌رود»

تغییر مصرع ۱۰ از «آب چشمم همچو دریا می رود» به «آب چشمم همچو دریا می‌رود»

تغییر مصرع ۱۱ از «زاتش هجران او هر صبحدم» به «ز آتش هجران او هر صبح‌دم»

تغییر مصرع ۱۲ از «درد دل ها تا ثریا می رود» به «درد دل‌ها تا ثریا می‌رود»

تغییر مصرع ۱۴ از «زانچه بر بیمار شب ها می رود» به «ز آنچه بر بیمار شب‌ها می‌رود»

تغییر مصرع ۱۶ از «چون در افتادیم بر ما می رود» به «چون درافتادیم بر ما می‌رود»

تغییر مصرع ۱۸ از «خوش همی دارش که فردا می رود» به «خوش همی‌دارش که فردا می‌رود»

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.