گنجور

 
حزین لاهیجی
 

بلای جان، زبان تلخ باشد، اهل دعوی را

به کشتن می دهد زهری که در کام است افعی را

خیالِ قامت او را، به خاطر نقش می بستم

در آنروزی که فرق از هم نمی کردم الف بی را