گنجور

 
حزین لاهیجی

مطرب سرود شوق به مستان چه می بری؟

شوریده ایم، نام بیابان چه می بری؟

شعر ترم، به بزم خراباتیان خوش است

این باده را به صومعه داران چه می بری؟

ای دل خیال غمزه ی خون ریزِ یار کن

رشک این قدر، به زخم نمایان چه می بری؟

دست مرا به سینهٔ چاک، آشنا مکن

عریان تنیم، نام گریبان چه می بری؟

 
sunny dark_mode