گنجور

 
حزین لاهیجی

چمن، به سایه نشینان خرمی بگذار

بیا به تربت ما، خاک بی غمی بگذار

به بانگ نالهٔ ما می توان خروشیدن

به بلبلان چمن، رسم همدمی بگذار