گنجور

 
حزین لاهیجی

وجود کاملان بر ناقصان دشوار می‌آید

اگر روح اللّه است او نیز، بر خر بار می‌آید

لب صاحب سخن، بی‌گل‌عذاران غنچه می‌باشد

که بلبل در بهاران، بر سر گفتار می‌آید

گلو شیرین کند نی را، نوای لعل نوشینش

سخن‌سازی، از آن لب‌های شکربار می‌آید

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode