گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
حزین لاهیجی
 

در حضرت شاهان، دل گمراه نگهدار

پاس ادب خاطر آگاه نگهدار

مستند به یک جرعه حریفان صبوحی

ساقی قدحی نذر شبانگاه نگهدار

مرغی که شکستی پر و بالش به اسیری

خواه از قفس آزاد کنش، خواه نگهدار

بر جور بیفزا، مشکن قدر عزیزان

یوسف مفروش و به ته چاه نگهدار

پا می کشد از بزم تو، دریاب حزین را

دستی به سر شمع سحرگاه نگهدار