گنجور

 
هاتف اصفهانی

بود مه روی آن زیبا جوان چارده ساله

ولی ماهی که دارد گرد خویش از مشک‌تر هاله

خدا را رحمی از جور و جفایت چند روز و شب

زنم فریاد و گریم خون کشم آه و کنم ناله

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode