گنجور

حاشیه‌گذاری‌های رضا عباسی

رضا عباسی


رضا عباسی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۰۵ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰:

غزل خوانی شماره 10 حافظ را از اینجا گوش دهید

 

رضا عباسی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۰۴ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲:

غزل خوانی شماره 12 حافظ را از اینجا گوش دهید

 

رضا عباسی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۰۳ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳:

غزل خوانی شماره 13 حافظ را از اینجا گوش دهید

 

رضا عباسی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۰۲ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶:

غزل خوانی شماره 16 حافظ را از اینجا گوش دهید

 

رضا عباسی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۴۶ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱:

غزل خوانی اول حافظ را از اینجا گوش دهید

 

رضا عباسی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۴۵ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲:

غزل خوانی شماره 2 حافظ را از اینجا گوش دهید

 

رضا عباسی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۴۴ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳:

غزل خوانی شماره 3 حافظ را از اینجا گوش دهید

 

رضا عباسی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۱۵ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۷:

غزل خوانی شماره 297 حافظ را از اینجا گوش دهید

 

 

رضا عباسی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۱۴ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۷:

غزل خوانی شماره 457 حافظ را از اینجا گوش دهید

 

 

رضا عباسی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۱۳ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۳:

غزل خوانی شماره 243 حافظ را از اینجا گوش دهید

 

 

رضا عباسی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۱۲ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴:

غزل خوانی شماره 24 حافظ را از اینجا گوش دهید

 

 

رضا عباسی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۱۱ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۸:

غزل خوانی شماره 298 حافظ را از اینجا گوش دهید

 

 

رضا عباسی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۱۰ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۰:

غزل خوانی شماره 90 حافظ را از اینجا گوش دهید

 

 

رضا عباسی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۰۹ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۰:

غزل خوانی شماره 100 حافظ را از اینجا گوش دهید

 

 

رضا عباسی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۰۸ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳:

غزل خوانی شماره 103 حافظ را از اینجا گوش دهید

 

 

رضا عباسی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۲۷ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵:

غزل خوانی شماره 5 حافظ را از اینجا گوش دهید

 

 

رضا عباسی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۲۴ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸:

غزل خوانی شماره 28 حافظ را از اینجا گوش دهید

 

 

رضا عباسی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۲۲ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۸:

غزل خوانی شماره 88 حافظ را از اینجا گوش دهید

 

 

 

رضا عباسی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۱۹ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷:

غزل خوانی شماره 57 حافظ را از اینجا گوش دهید

 

 

رضا عباسی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۰۸ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۴:

غزل خوانی شماره 424 حافظ را از اینجا گوش دهید

 

۱
۲
sunny dark_mode