گنجور

حاشیه‌گذاری‌های جعفر مصباح

جعفر مصباح


جعفر مصباح در ‫۳ سال و ۱ ماه قبل، چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۱۱ دربارهٔ اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷:

طاقت ندارد پای ما

 

جعفر مصباح در ‫۳ سال و ۴ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۰۲ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۱:

بیت نهم. جو شنا :جوشنا

 

جعفر مصباح در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۱۴ دربارهٔ کمال‌الدین اسماعیل » غزلیات » شمارهٔ ۱۰:

بیت چهارم
تبدیل
نیایی به نیابی

 

جعفر مصباح در ‫۴ سال قبل، جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۰۷ دربارهٔ اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳ - در ستایش دین گوید:

چه افتاد تا هر دو یار آمدند
شگفتی از چگونگی آمیزش تن و روان

 

جعفر مصباح در ‫۵ سال قبل، شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۲۵ دربارهٔ رشحه » شمارهٔ ۲۱ - از یک غزل:

اگر چه فراق یک حدیث بس کهنه است
هرعاشقی بزبانی حکایتش گفته است
لیک من از فراق تو هر چه گویم ای ماه
ز خـرمن درد هجــران نکاهـدم یک کاه
گر طبیبی به گویدم زمان شـافی ست
نی زمانی ست که جان به تن باقی ست

 

جعفر مصباح در ‫۵ سال و ۳ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۵ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۳ - سلطان کیقباد، گر چه جوان عشرت پسند و عیاش بود مگر از فهم شعر بی بهره نبود وامیر خسرو را صله داد و مکلف به نظم آوردن شرح دیدار او سال پیش بین پسر و پدر (کیقباد و ناصرالدین محمود) نمود، زیرا امیر خسرو خود گواه آن وقایع بود که، آن زمان سبب استحکام اوضاع سلطنت هند گردید در قران السعدین می‌گوید::

خو آنچه-->. خونچه
تا جور--->. تاجوَر
گنجو رجود--> گنجور جود

 

جعفر مصباح در ‫۵ سال و ۴ ماه قبل، دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۵۸ دربارهٔ وطواط » غزلیات » شمارهٔ ۷:

هبا: تباه
عنا: رنج

 

جعفر مصباح در ‫۵ سال و ۴ ماه قبل، دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۴۸ دربارهٔ وطواط » غزلیات » شمارهٔ ۶:

با غم عشق ....

 

جعفر مصباح در ‫۶ سال و ۴ ماه قبل، چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۳۵ دربارهٔ ازرقی هروی » رباعیات » شمارهٔ ۱:

آن کس که ز ناصواب ...

 

جعفر مصباح در ‫۶ سال و ۴ ماه قبل، سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۰۳ دربارهٔ شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۵۸:

ما ز دریاییم و دریا عین ما
تو چه موجی در میان حایل شوی

 

جعفر مصباح در ‫۶ سال و ۵ ماه قبل، دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۰۶ دربارهٔ عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲:

بیت دوم 'میآوری سر بسته ...'

 

جعفر مصباح در ‫۶ سال و ۵ ماه قبل، دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۰۰ دربارهٔ عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲:

ز زلفت زنده می ‌دارد صبا انفاس عیسی را
ز رویت می‌کند روشن خیالت چشم موسی را
ریاح عنبر است یا گل دراین شعر خیال انگیز
زعهد باستان میآری سربسته عِزرای شکیبا را
تو گشتی هفت شهرعشق را، بیابی درگهش را
که این گفت تو یاد آرد نگاه وامق عذرا را
تو بوی زلف شنیدی از آن جان مسیحایی؟
به درگاهش نظر کردی تو دیدی یار روشا را؟
نمود او گوشهُ چشمی؟ تو دیدی روی زیبا را؟
ترا شیدا نمود، آنک شنیدی صوت شیوا را؟
اگر جز در خیالت او نه شد پیدا، نه کن پروا
بسی حاصل زمرغانت دراین سلک خیال ما را
ج.م.

 

جعفر مصباح در ‫۶ سال و ۵ ماه قبل، یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۲۵ دربارهٔ باباافضل کاشانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲:

وُریب یا وَریب: اریب، کج، قیقاج.

 

جعفر مصباح در ‫۶ سال و ۶ ماه قبل، دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۴۶ دربارهٔ مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۲۰:

از بانوان سراینده سده های قبل بعد از جهان ملک خاتون، هم دوران حافظ شیراز، مهستی گنجوی، هم دوران عمر خیام، از شیرین زبانترین سرایندگان شعر فارسی است.

 

جعفر مصباح در ‫۶ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۰۱ دربارهٔ امیر معزی » غزلیات » شمارهٔ ۳:

پیش روی تو همی سجده برد قیصر روم

 

جعفر مصباح در ‫۶ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۵۱ دربارهٔ اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸:

قرنفل: میخک

 

جعفر مصباح در ‫۶ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۲۶ دربارهٔ اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲:

که دل آرام تو را دارد و منظور تو را

 

جعفر مصباح در ‫۶ سال و ۶ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۵۵ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » بدایع الجمال » شوقیات » شمارهٔ ۲۶۹:

شادُروان: پرده

 

جعفر مصباح در ‫۶ سال و ۶ ماه قبل، دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۴۱ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » بدایع الجمال » شوقیات » شمارهٔ ۷:

اگر در جلوه میاری...

 

جعفر مصباح در ‫۶ سال و ۶ ماه قبل، دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۳۸ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » بدایع الجمال » شوقیات » شمارهٔ ۷:

اگر در جلوه زیارة ....

 

۱
۲
۳
sunny dark_mode