گنجور

حاشیه‌گذاری‌های فؤاد

فؤاد


فؤاد در ‫۱ ماه قبل، پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۲۳ دربارهٔ خاقانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳:

در بیت ششم، مصرع دوم تضمین آیۀ قرآن در مورد اصحاب کهف است. «رابِعُهُم کَلبُهُم» یعنی چهارمین ایشان سگ ایشان بود. 

 

فؤاد در ‫۱۱ ماه قبل، شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۵۵ دربارهٔ ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳۶:

چه وزن سخت‌خوانی.

 

فؤاد در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱، ساعت ۰۱:۰۲ دربارهٔ سعدی » بوستان » باب چهارم در تواضع » بخش ۵ - حکایت عیسی (ع) و عابد و ناپارسا:

این شعر بازگویی تمثیل معروف فریسی و خراجگیر از انجیله، به شرح زیر:

آنگاه برای برخی که از پارسایی خویش مطمئن بودند و بر دیگران به دیدۀ تحقیر می‌نگریستند، این مَثَل را آورد: «دو تن برای عبادت به معبد رفتند، یکی فَریسی، دیگری خَراجگیر. فَریسی ایستاد و با خود چنین دعا کرد: ”خدایا، تو را شکر می‌گویم که همچون دیگر مردمان دزد و بدکاره و زناکار نیستم، و نه مانند این خَراجگیرم. دو بار در هفته روزه می‌گیرم و از هر چه به دست می‌آورم، ده‌یک می‌دهم.“ امّا آن خَراجگیر دور ایستاد و نخواست حتی چشمان خود را به سوی آسمان بلند کند، بلکه بر سینۀ خود می‌کوفت و می‌گفت: ”خدایا، بر منِ گناهکار رحم کن.“ به شما می‌گویم که این مرد، و نه آن دیگر، پارسا شمرده شده به خانه رفت. زیرا هر که خود را برافرازد، خوار خواهد شد، و هر که خود را خوار سازد، سرافراز خواهد گردید.»

انجیل لوقا ۱۸: ۹-۱۴

 

فؤاد در ‫۳ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۰۷ دربارهٔ عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۳:

در بیت چهارم «مزار» وزن را خراب می‌کند و درست «مازار» است که به شهادت دهخدا مخفف «میازار» و به معنی «آزرده مشو» است، مانند شعر زیر:
گر به فرمان سخنی گفتم مازار از من
زانکه جرم است در آن حضرت نافرمانی
فتوحی (در عذرخواهی از انوری ، از آنندراج)

 

فؤاد در ‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۰۲:۴۴ دربارهٔ فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۶:

اگر نه با تو یک پرده‌اش فلک پرورد
مصرع به همین شکل اشکال وزنی دارد. احتمالاً باید چیزی شبیه این باشد:
اگر نه با تو به یک پرده‌اش فلک پرورد

 

فؤاد در ‫۴ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۰۶ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی خسرو پرویز » بخش ۶۶:

که تهما هژب را سپهبدتنا
این مصرع به این شکل معنایی نداره و باید به این شکل اصلاح بشه:
که تهما هژبرا سپهبدتنا

 

فؤاد در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، پنجشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۳۱ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۹:

زواره بر او آفرین کرد و پور
اینجا پور چه معنایی میده؟

 

فؤاد در ‫۵ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۷ دربارهٔ عطار » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۵:

به عزت شب قدر و شب حساب برات
به حرمت شب آبستن و شب یلدا
در این بیت به شب‌های مناسبتی مختلف اشاره شده، شب قدر، شب برات (به روایتی پانزده شعبان)، و شب یلدا.
تنها شبی که برای ما ناآشناست، «شب آبستن» است که به قرینهٔ باقی شب‌های موجود در بیت، این هم احتمالاً یک مناسبت بوده است. از آن جا که شب یلدا به معنای شب ولادت مهر است، بعید نیست که شب آبستن هم ارتباطی با به دنیا آمدن مهر داشته باشد.

 

فؤاد در ‫۶ سال و ۳ ماه قبل، چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۳۳ دربارهٔ نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۳۴ - اندرز گرفتن بهرام از شبان:

ظاهراً درست اینه:
از عمامه کمند "کردندش"
درکشیدند و بند "کردندش"

 

فؤاد در ‫۱۲ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ساعت ۱۲:۵۴ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » طهمورث » طهمورث:

بعد از بیت آخر «برفت و سر آمد برو روزگار»
چند بیت دیگر هم در برخی نسخه ها هست:
جهانا مپرور چو خواهی درود
چو می بدروی پروریدن چه سود
برآری یکی را به چرخ بلند
سپاریش ناگه به خاک نژند

 

sunny dark_mode