گنجور

حاشیه‌گذاری‌های مهرداد

مهرداد


مهرداد در ‫۲ سال و ۴ ماه قبل، پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۲۵ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵۴۷:

ای آن که دم ز رهروی عشق می زنی

در پرده نظر، اثر زخم خار کو؟

 

مهرداد در ‫۲ سال و ۴ ماه قبل، پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۲۴ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵۴۷:

دریای بی قراری ما را کنار کو؟

 

مهرداد در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۵۸ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۷:

سلام، ایا برای رعایت وزن در بیت دوم "از آب" نباید به "زاب" تغییر کند

 

مهرداد در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۰۱ دربارهٔ حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۴۵:

بنشینم و با غم تو سازم جان در سرو کار عشق بازم

لطفا اصلاح شود. جان در سرِکارِ عشق بازم.

 

مهرداد در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۰۰ دربارهٔ حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۴۵:

گر زنده دلی شنو ز مستان در گلشن جان ندا یا حی

لطفا اصلاح شود. در گلشن جان ندای یاحی

 

مهرداد در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۵۹ دربارهٔ حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۴۵:

با درد درآ به بوی درمان کونین نگر ز عشق لاشی

مصرع دوم می بایست اصلاح شود:‌ کویی نگری ز عشق لا شَی

 

مهرداد در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۸ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۵:

پیوست به دیگران و از وی بیرید

 

مهرداد در ‫۲ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۳۴ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۸۷:

احسنت به این تصویرسازی زیبا

 

چنان به فکر تو در خویشتن فرو رفتیم

که خشک شد چو سبو دست زیر سر ما را

 

 

 

 

 

مهرداد در ‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۴۴ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۴:

دست و پای صید می پیچد به هم از دیدنش

از کمند و دام مستغنی بود صیاد ما

 

امان از این صیاد.

سعدی هم‌ میگه

او را خود التفات نبودش به صید من

من خویشتن اسیر کمند نظر شدم

 

 

 

 

 

مهرداد در ‫۲ سال و ۸ ماه قبل، پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۱۹ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۳:

سگالِش به معنی اندیشیدن و سگالم به معنی بیاندیشم هست.

 

مهرداد در ‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۳۲ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۷:

واقعا که چون الف با هر چه پیوندیم، تنهاییم ما

 

 

مهرداد در ‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۲۷ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۷:

لطفاً در بیت اول دریابیم به دریاییم اصلاح شود. 

 

مهرداد در ‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۳۳ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۳:

بر تلخ عیشی من اگر خنده آیدت...

بر عقل من بخندی گر در غمت(ش) بگریم

 

مهرداد در ‫۲ سال و ۸ ماه قبل، پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۴۷ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۱:

تو دل می بری رواست؟

 

روا بود که چنین بی حساب دل ببری؟

 

مهرداد در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۴۶ دربارهٔ خاقانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۷:

ز آنجا که توئی تا من صد ساله ره است الحق

ز اینجا که منم تا تو منزل نفسی باشد

 

sunny dark_mode