گنجور

حاشیه‌ها

 

بیژن آزاد

علاقه مند به شعر و ادب


بیژن آزاد در ‫۲۱ روز قبل، پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۰۰ دربارهٔ ایرانشان » کوش‌نامه » بخش ۱ - در شکر باری تعالی:

بیت 29/ 31 تورا فلسفه سوی نیران کشید   به کام پلنگان و شیران کشید

تورا با چرا و چگونه چه کار   مکن با خداوند خود کار زار

این دو بیت نماینده مخالفت شاعر با فلسفه است و سر نخی است برای شناخت بیشتر شاعر.

 

بیژن آزاد در ‫۲۲ روز قبل، چهار شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۸:۵۱ دربارهٔ حکیم نزاری » سفرنامه » بخش ۱ - سفرنامه:

بیت 6/آن که شخص معرفت را ذات از اوست

 

بیژن آزاد در ‫۲۴ روز قبل، دو شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۵۲ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۵:

بیت 2/بگو به شیخ که از کفر تا به دین فرق است

 

بیژن آزاد در ‫۱ ماه قبل، جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۳۲ دربارهٔ کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۹۷:

دستی ز غم هجر  تو بر سر دارم

 

بیژن آزاد در ‫۱ ماه قبل، جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۱۶ دربارهٔ کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۷۷:

یاری که از او بسی جفا دیدستم

 

بیژن آزاد در ‫۱ ماه قبل، جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۱۵ دربارهٔ کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۷۵:

پیوسته خمیده همچو ابروی توام

 

بیژن آزاد در ‫۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۳۹ دربارهٔ کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۷۳۹:

آن اینه ای که روی در روی تو کرد

چون قبله شب و روز کنم روی درو

 

بیژن آزاد در ‫۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۳۶ دربارهٔ کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۷۳۴:

بس شور که در زمانه افتاد از تو