گنجور

حاشیه‌های بیژن آزاد

بیژن آزاد

علاقه مند به شعر و ادب


بیژن آزاد در ‫۴ ماه قبل، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۱۷ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸:

می پندارم که مخاطب این غزل هم چون تعداد زیادی از غزل های سعدی یک مرد باشد!؟

 

بیژن آزاد در ‫۱۰ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۱۴ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۲ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار سوم:

در بیت 35

غزل های فراقی را گاه گمان می کنم غزل های عراقی است.حافظ هم غزل های فراقی بکار برده.نمی دانم!

 

بیژن آزاد در ‫۱ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۳۸ دربارهٔ قطران تبریزی » دیوان اشعار » ترکیبات » شمارهٔ ۲ - در مدح ابوالحسن علی لشگری:

بهتر است  بیت بند بعد از ابیات هر خانه نوشته شود چون بند مربوط به ان خا

نه است.

 

بیژن آزاد در ‫۱ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۳۶ دربارهٔ قطران تبریزی » دیوان اشعار » ترکیبات » شمارهٔ ۲ - در مدح ابوالحسن علی لشگری:

بند اول/ابر آزادی=ابر آزاری

 

بیژن آزاد در ‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۴۷ دربارهٔ محتشم کاشانی » دیوان اشعار » ترکیب‌بندها » شمارهٔ ۱ : باز این چه شورش است که در خلق عالم است:

ترکیب بند 12 خانه ای محتشم شامل 12 خانه ی 7 بیتی است اما در اینجا در خانه 4 ظاهرا  بیت 3 اضافه است:موید این اضافه متن دیگری از این ترکیب بند است که در حواشی آمده است.اما در همان متن هم در بند 11 یک بیت کم است.

بیت اضافه  در متن اصلی این است:آن در که جبرئیل امین بود خادمش/اهل ستم به پهلوی خیر النسا زدند

بیت نیامده در متن حواشی  بعد از بیت 5 این است:خاموش محتشم که به سوز تو آفتاب/آز آه سرد ماتمیان ماهتاب شد. 

 

بیژن آزاد در ‫۱ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۱۰ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۸:۵۱ دربارهٔ نظیری نیشابوری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۳۲:

غزلی از صاِئب  نبریزی با این مطلع :

ترک سر کردم ز جیب آسمان سر بر زدم

بی گره چون رشته گشتم غوطه در گوهر زدم

و بیت آخر این غزل:

این جواب آنکه می گوید نظیری در غزل

"تا کواکب سبحه گردداندند من ساغر زدم"

 

بیژن آزاد در ‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۰۰ دربارهٔ ایرانشان » کوش‌نامه » بخش ۱ - در شکر باری تعالی:

بیت 29/ 31 تورا فلسفه سوی نیران کشید   به کام پلنگان و شیران کشید

تورا با چرا و چگونه چه کار   مکن با خداوند خود کار زار

این دو بیت نماینده مخالفت شاعر با فلسفه است و سر نخی است برای شناخت بیشتر شاعر.

 

بیژن آزاد در ‫۱ سال و ۹ ماه قبل، چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۸:۵۱ دربارهٔ حکیم نزاری » سفرنامه » بخش ۱ - سفرنامه:

بیت 6/آن که شخص معرفت را ذات از اوست

 

بیژن آزاد در ‫۱ سال و ۹ ماه قبل، دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۵۲ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۵:

بیت 2/بگو به شیخ که از کفر تا به دین فرق است

 

بیژن آزاد در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۳۲ دربارهٔ کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۹۷:

دستی ز غم هجر  تو بر سر دارم

 

بیژن آزاد در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۱۶ دربارهٔ کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۷۷:

یاری که از او بسی جفا دیدستم

 

بیژن آزاد در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۱۵ دربارهٔ کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۷۵:

پیوسته خمیده همچو ابروی توام

 

بیژن آزاد در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۳۹ دربارهٔ کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۷۳۹:

آن اینه ای که روی در روی تو کرد

چون قبله شب و روز کنم روی درو

 

بیژن آزاد در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۳۶ دربارهٔ کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۷۳۴:

بس شور که در زمانه افتاد از تو