گنجور

حاشیه‌گذاری‌های نیشتر

نیشتر

سلام ( شد برقع روی تو چو مهت زلف شب آسا) کلمه تو در این مصرع وزن و معنی شعر را مخدوش میکند

«شد برقع روی چو مهت زلف شب آسا»


نیشتر در ‫۴ ماه قبل، جمعه ۲۲ دی ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۰۵ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۳:

سلام در مصرع اول «بَسَم از هوا گرفتن که پری نماند و بالی»  هوا گرفتن به معنی اوج گرفتن بنظر صحیح تر می آید یعنی که از پرواز های پر اوج  خسته شده ام و برایم خسته کننده شده و بال پری برایم نمانده

 

نیشتر در ‫۱ سال و ۳ ماه قبل، دوشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۸:۲۶ دربارهٔ رهی معیری » غزلها - جلد چهارم » پیر هرات:

سلام /در بیت چهارم  «دام صیاد از چمن» تصحیح نشده

 

نیشتر در ‫۱ سال و ۳ ماه قبل، چهارشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۰۸ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۶:

سلام «بام» در مصرع اول به معنی «بامداد» و در مصرع دوم به معنی «پشت بام» بکار رفته  

 

نیشتر در ‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۵۴ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات ترکی » غزل شمارهٔ ۳:

سلام/با عرض ادب و ارادت وزن این سروده زیبا«مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن»در بحر «هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف» می باشد

همانند شعر فارسی ایشان:

در هر که ترا دیده، به حسرت نگرانم

عمری است که من زنده به جان دگرانم

 

نیشتر در ‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۰۸ دربارهٔ شهریار » گزیدهٔ اشعار ترکی » هارا قاچسین اینسان؟:

سلام بنظر میرسد وزن این شعر زیبا «فعولن فعولن فعولن فعولن » بوده که اشتباها «مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن » ثبت شده 

 

نیشتر در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۱۹ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵:

دربیت ششم منظور از "کتان" روغن کتان است که قدما در چراغ بجای نفت و گاز از آن استفاده میکردند متشکرم

 

نیشتر در ‫۱ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۱۵:۱۲ دربارهٔ عارف قزوینی » دیوان اشعار » غزل‌ها » شمارهٔ ۷۲ - خانه‌به‌دوش:

مخور اندوه و ز بدخواه میندیش ...

سلام /«کهنه شد شر خری مردم سالوس فروش» صحیح است 

 

نیشتر در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۰۴ دربارهٔ شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹ - پری و فروغ:

نفس علیــــل  پیــــــــران تب لازم آورد ، هـــان

تـــو چه لازم این جـــــوانی به تبی تبـــــاه داری

تــو که چون منیـــژه گیســــو بودت کمنــد رستم

ز چــــه ماه من چو بیــــژن خود اسیر چاه داری

تو به هر گـــدا میامیـ-ز و شکــوه حسن مشکن

که لیاقت تشــــــرف به حضــــور شــــــاه داری

بــرو و به دلبــــــری کو ملکه ست در وجــاهت

بگــــــــذر که مــــــاه رویش به محـاق آه داری

دگران به نرد عشقت هوای بوسه تازند                                               

تو چرا هوای بازی سر دل بخواه داری

به ســــر تو شهریارا  گــــذرد قیامت و باز

چـــه قیامت است حــــالی که تــــو گاه گاه داری

 

نیشتر در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۳۸ دربارهٔ شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰ - خال برنده:

یکشب به ماه روی تو خوش بودفال ما         ای سنگدل که آینه فال می بری

بر چهره تو پیچه مشکین حجاب نیست          جانا مکن که آب به غربال می بری

 

نیشتر در ‫۲ سال و ۴ ماه قبل، پنجشنبه ۲ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۴:۳۳ دربارهٔ جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۱۲:

پیوند به وبگاه بیرونی

سلام ( شد برقع روی تو چو مهت زلف شب آسا) کلمه تو در این مصرع وزن و معنی شعر را مخدوش میکند

«شد برقع روی چو مهت زلف شب آسا»

 

نیشتر در ‫۲ سال و ۵ ماه قبل، پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۹:۳۶ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۶:

سلام/بیت چهارم (در این چمن چو درآید خزان به یغمایی       رهش به سرو سهی قامت بلند مباد) در خوانش قشنگ جناب آقای فریدون فرح اندوز ،  فراموش شده  

متشکرم

 

نیشتر در ‫۲ سال و ۵ ماه قبل، دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۳۹ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۹:

سلام - نه عاقل است که نسیه خرید و نقد به هِشت

 

نیشتر در ‫۲ سال و ۵ ماه قبل، دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۲۶ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۷:

مرا که واله آن چاک سینه ام ...

سلام- «کوچه باغ» از محله های معروف تبریز است و منظور صائب اینست که چطور میتوانم از خاطرات این کوچه بسادگی دل بکَنم 

کجا گشاده شود دل ز «کوچه باغ» به هِشت؟

 

نیشتر در ‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۵:۴۷ دربارهٔ شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹ - گل پشت و رو ندارد:

سلام

در بیت آخر(با شهریار بی دل ساقی به سرگرانی است              چشمش مگر حریفان می در سبو ندارد)

(کشمش مگر حریفان ،  می در سبو ندارد)  بنظر میاید  

 

sunny dark_mode