گنجور

حاشیه‌ها

 

نبی احمدی


نبی احمدی در ‫دیروز چهار شنبه، ساعت ۰۷:۳۰ دربارهٔ رضی‌الدین آرتیمانی » ترجیع بند:

ترجیع بند قالب عاشقانە گفتن نیست، اما سعدی آن را بە اوج رساندە است. در مقایسە با ترجیع بند سعدی، بە یک شوخی شبیە است.

 

نبی احمدی در ‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۰۱ دربارهٔ سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳:

یکی از بی‌نظیرترین اشعار سعدی که "چون قلەای بیرون از مە" ایستادە است.نمونەای فاخر از شعر عرفانی کە بر تارک ادبیات فارسی تا جهان هست می‌درخشد

 

نبی احمدی در ‫۲ ماه قبل، چهار شنبه ۳ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۴۹ دربارهٔ رهی معیری » منظومه‌ها » سنگریزه:

سلام

مصرع اول بیت آغازین، "گهر" بە جای "گوهر" درست است.

 

نبی احمدی در ‫۳ ماه قبل، پنج شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۲:۵۳ دربارهٔ رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۴:

بیت دوم چنین است:

کپّیان آتش همی پنداشتند

پشتەی هیزم بر او بگذاشتند

 

 

 

نبی احمدی در ‫۳ ماه قبل، چهار شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۵۴ دربارهٔ سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۶۷:

بیت آخر از سعدی مصلح بعید است؛ صدور مجوز آزار سگ. یک نقض در فکر سعدی بزرگ. درست مغایر با بیتی مشهور چون:

بنی آدم اعضای یکدیگرند .... و الخ.

 

نبی احمدی در ‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۰۲ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۸:

عالی است.