گنجور

حاشیه‌گذاری‌های نبی احمدی

نبی احمدی


نبی احمدی در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۰۱:۲۸ در پاسخ به دكتر امير محمد احمدزاده دربارهٔ شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۳ - گوهرفروش:

درود

در این صورت کە فرمودی قافیە بە هم می‌ریخت.

بە‌تر است از دخالت دادن سلیقەی شخصی بدون آشنایی با فنون شعر دوری کنیم.

 

نبی احمدی در ‫۱ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۲۹ مهر ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۴۳ دربارهٔ سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۲۶:

هر چند "موثر" است باران ...

 

نبی احمدی در ‫۱ سال و ۹ ماه قبل، یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۲۵ دربارهٔ سعدی » بوستان » باب نهم در توبه و راه صواب » بخش ۹ - حکایت عداوت در میان دو شخص:

 

در مصراع دوم بیت نخست، "یکدکر" درست است:

سر از کبر بر یکدگر چون پلنگ ...

 

نبی احمدی در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۱۱ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی بهرام گور » بخش ۸:

باسلام

مصرع دوم بیت١٤ شیر درست است.

 

نبی احمدی در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۳۰ دربارهٔ رضی‌الدین آرتیمانی » ترجیع بند:

ترجیع بند قالب عاشقانە گفتن نیست، اما سعدی آن را بە اوج رساندە است. در مقایسە با ترجیع بند سعدی، بە یک شوخی شبیە است.

 

نبی احمدی در ‫۲ سال و ۴ ماه قبل، دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۰۱ دربارهٔ سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳:

یکی از بی‌نظیرترین اشعار سعدی که "چون قلەای بیرون از مە" ایستادە است.نمونەای فاخر از شعر عرفانی کە بر تارک ادبیات فارسی تا جهان هست می‌درخشد

 

نبی احمدی در ‫۲ سال و ۵ ماه قبل، چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۴۹ دربارهٔ رهی معیری » منظومه‌ها » سنگریزه:

سلام

مصرع اول بیت آغازین، "گهر" بە جای "گوهر" درست است.

 

نبی احمدی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۲:۵۳ دربارهٔ رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۴:

بیت دوم چنین است:

کپّیان آتش همی پنداشتند

پشتەی هیزم بر او بگذاشتند

 

 

 

نبی احمدی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۵۴ دربارهٔ سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۶۸:

بیت آخر از سعدی مصلح بعید است؛ صدور مجوز آزار سگ. یک نقض در فکر سعدی بزرگ. درست مغایر با بیتی مشهور چون:

بنی آدم اعضای یکدیگرند .... و الخ.

 

نبی احمدی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۰۲ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۸:

عالی است.

 

sunny dark_mode